Kontrola aktywności Uczestnika
na stronie internetowej Loterii

Powrót do strony loterii

Mechanizm umożliwiający uczestnikom Loterii kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej. Podstawa prawna: art. 15i ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.).

Wypełnij poniższe pole, aby sprawdzić swoje zgłoszenia: